16.07.2024

Св. Илия, Хановете, Осиковска Лъкавица

ОБРОК СВЕТИ ИЛИЯ, МАХАЛА ХАНОВЕТЕ, ОСИКОВСКА ЛЪКАВИЦА

GPS координати:  N  42°56′13.3″, E  023°57′26.6″, mH 430

Оброчището посветено на Св. Илия се намира в махала Хановете, с. Осиковска Лъкавица на около 600 м южно от центъра на селото. На оброчното място има два оброчни знака и вековно дърво. Датира от края на ХІХв.
Оброкът се празнува на 2 август. Обслужват го хора от махалата. Коли се жертвено животно и се готви курбан чорба. Свещеник освещава храната и поръсва за здраве присъстващите със светена вода. След това всички сядат на обща трапеза. Оброкът има устойчивост във времето.