24.09.2023

Св. Богородица, Чульовци, Манаселска река

ОБРОК СВ. БОГОРОДИЦА, МАХАЛА ЧУЛЬОВЦИ, МАНАСЕЛСКА РЕКА

GPS координати:  N 43°01′29.0″, E 023°59′35.1″, mH 439

Оброкът Св. Богородица се намира в махала Чульовци, с. Манаселска река, в имота на Христо Банков. Неговите наследници обслужват оброка. 
Оброчният знак е върху склон, който е с наклон на запад. На около 20 м  югоизточно има поток с малък водопад. В южна посока на около 3 м от оброчното място има извор.
Оброчният знак е стела, на лицевата страна е изписана годината на създаване на оброка. Оброкът е родов и се прави за здраве на 8 септември на Малка Богородица от 1986г. На място се коли жертвено животно. Свещенник  освещава храната.