27.05.2024

Св. Тодор Летни, Преход, Своде

ОБРОК СВ. ТОДОР ЛЕТНИ, МАХАЛА ПРЕХОД, СВОДЕ

GPS координати: N 43º01′21.0″, E 023º54′16.0″, mH 478

Оброкът се намира в местността Гергиновото край пътя в махала Преход, на около 1 км североизточно от центъра на село Своде. Каменната стела с очертан кръст е поставена върху могила, която е пресечена от пътя. До оброка има вековно дърво. В съседство са разположени къщите на махалата.
Учреден е в чест на Тодор Летни в началото на ХХ в. от Гергин Найденов Гергинов за здраве и берекет. Оброкът е родов, впоследствие става махленски.
Днес потомците празнуват всяка година на 30 юни за здраве и почитат светеца.