16.07.2024

Манастир Св. Теодор Тирон, Правец

ИМ Правец, Манастир Св. Теодор Тирон, Правец

Назад
Напред
Правешки манастир “Св. Теодор Тирон”, гр. Правец GPS координати: N 42˚53′12.34″   Е 023˚57′09.71″   mH 497 м Манастирът се намира на 3 км източно от гр. Правец, по пътя за Етрополе, в махала Манастирица. Манастирът  съществува през периода ХV-ХVІІ в. За съществуването на манастира през първите векове на турското робство сведения намираме в запазените предания, спомени и легенди. Тук са укривани мъжките деца на село Правец, за да не бъдат вземани за еничари. Този данък е отменен през 1638 г. от султан Мурад ІV. Известно е че в първото столетие на турското владичество тук наблизо съществува старинен манастир, който по- късно е разрушен. Неговото изграждане се отнася в периода на Второто българско царство, по времето на братята Асен и Петър, около 1186 г. Твърде вероятно е да има приемственост на това място още от древността когато е съществувало тракийско светилище. През 1636 г. по нареждане на турската власт започва масово потурчване на села от Тетевенско, Етрополско и други съседни околии. Заедно със селата опожаряват и манастирите, включително Св. Теодор Тирон до Правец. … ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ …

Разрушаван и възстановяван многократно, храмът на манастира е възстановен през 60- те години на ХІХ в. В каменен надпис над входната врата на храма е написана 1866 година. Манастирският храм е изграден само от тухли и камък, без използването на никакъв дървен материал, с оглед при евентуален пожар той да не бъде разрушен.
В архитектурно отношение построения храм, запазен и до днес представлява масивна еднокорабна, псевдобазилика от Атонски тип, с три обемисти петстранни апсиди с вградени релефи и барелефи по фасадата, каменни надписи. Те са ценен източник за имена на ктитори и епитропи, за майстора на строежа, а вградените хералдически елементи са показателни за вярата на местното население в скорошното освобождение. Интерес представлява дърворезбованият иконостас и иконите от ХІХ в. На вградения от ляво над входната врата каменен надпис са изписани имената на Цвятко Вълчев, председател на Правешкия революционен комитет от времето на В. Левски и Стамен Вълчинов – негов сподвижник. Предания и легенди  засвидетелстват посещенията на В. Левски в манастира. С основание може да се каже, че манастирът се превръща в един от центровете на местното население в борбата му за национална независимост и новобългарска просвета и култура.
Запазена е и манастирската магерница от времето на съграждането на храма,  възстановена и обновена. Храмът на манастира “Св. Теодор Тирон” и манастирската сграда са обявени за паметници на културата.
И до днес е запазена една традиция, просъществувала през вековете. От незапомнени времена два пъти годишно стават събори – на Тодоровден, когато е и събора на град Правец и на Св. Троица.