27.05.2024

Нумизматика

Назад
Напред
Нумизматика (от лат. numisma, гр. nómisma – монета) е наука, изучаваща историята на монетите и платежните средства като цяло. Думата също означава и наука за монетите като исторически извори и затова е помощна наука на историята и археологията. … ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ …

Фонд „Нумизматика” е сред добре изследваните фондове на ИМ – Правец. Съдържанието на фонда е обогатявано през последното десетилетие с голям брой открити при археологически проучвания монети. Общия им брой е над 400 инвентарни единици. Представени са монети с различни номинали и от различен материал (сребро, бронз, мед и др.) от епохата на елинизма, римската епоха, късната античност и възраждането. Нумизматичният отдел разполага и с монети от средновековието, османската епоха и с екземпляри от западноевропейски монети, характерни за периода XVI – XIX в, сечени от различни европейски владетели.
Отделът продължава да обогатява сбирката си чрез постъпления от археологически разкопки.