16.07.2024

Св. Петка, Костурите, Равнище

ОБРОК СВ. ПЕТКА, МЕСТНОСТ КОСТУРИТЕ, РАВНИЩЕ

GPS координати:  N 42°58′50.4″, E 024′01′57.3″, mH 352

Оброкът Св. Петка се намира в местността Костурите, с. Равнище, върху поляна, в близост до обработваем блок.
Оброчният знак е поставен под дърво-цер и представлява каменна стела с релефен кръст върху нея.
Прави се на 14 октомври.,
Учреден е през 1934 г. като родов. Днес обслужването на оброка се извършва от хората, живеещи в махалата.
Прекъсван е във времето и е възстановен през 2000 г. Традицията да се празнува оброка продължава и днес.