23.09.2023

Св.Св. Петър и Павел, Бурньовица, Своде

ОБРОК СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ, МЕСТНОСТ  СВИРЧАКА,  СВОДЕ

GPS координати: N 43º01′50.8″, E 023º52′10.2″, mH 292

Оброкът се намира на равно място на склон с наклон на югоизток в местността Свирчака в махала Бурньовица на 2 км от центъра село Своде.
В близост има вековно дърво – круша. В миналото мястото е било поляна, която днес е обрасла с храсти.
Оброчният знак е каменна стела с врязан кръст.
Учреден е като махленски от жителите на махала Бурньовица през 1939 г. в чест на Св. Св. Петър и Павел.