24.09.2023

45 години музей в Правец и 42 години музейна експозиция

45 години музей в Правец

42 години музейна експозиция

Изложба „Оръжия на българите в борбите за национално освобождение и обединение“

С Решение от 27 декември 1978 г. на Комитета за култура към читалище „Заря“ в Правец се създава музейна сбирка. На 18 април 1981 г. е открита сградата на Културния комплекс и Исторически музей – Правец с първата музейна експозиция. От 26 декември 1983 г. Музеят е включен в музейната мрежа на  Република България. Вече 45 години музеят развива дейности като регистрира, събира, документира, изследва, опазва, съхранява и популяризира културното наследство на община Правец. Съхранява и споделя богато наследство от векове. Музеят представя експонати от фонда в постоянната експозиция и в тематични изложби; провежда археологически проучвания и представя откритите артефакти; гостува и организира изложби в и от други музеи; работи по европейски проекти, прилага нови стратегии в проучвателската и популяризаторска работа с цел подобряване достъпа до културното наследство.

Изложбата „Оръжия на българите в борбите за национално освобождение и обединение“ се открива в Исторически музей Правец на 18 април 2023 г. в 17.00 часа по повод Празника на музея. Тя е организирана във връзка с 42 години от откриването на първата музейна експозиция и 45 години музей в Правец.  Експонатите са от личната колекция на Георги Маринов, Председател на Национален съюз „Единение“. Експозицията съдържа около 80 хладни и огнестрелни оръжия от периода от 19 век до 20-те години на 20 век. Показани са много интересни образци, предизвикващи интереса на публиката. В изложбата са представени изключително редки експонати, които почти не се намират на територията на България като „Сибирска пиперница“, прародител на капсулните револвери, изработен в Сибир през 1830 година. От това оръжие са познати само три екземпляра, които са с 4 цеви. Експонатът в изложбата е с 5 цеви. Показана е и една много рядка пушка – „Бердана 1“ от боевете на Шипка, сабя кавказки модел с обков и инкрустации със сребро по дръжката в техника „ниело“. Представена е ловна капсулна пушка, подарена според собственика, от Васил Левски на Параскева Вълчева, касиер на ТРК в с. Русаля, Великотърновско, прабаба на колекционера Георги Маринов.

Акцент в изложбата са кремъчни и капсулни пушки (една е от 1803 г.) и пистолети, оръжия с предно пълнене, използвани в националноосвободителните борби от поколения българи – хайдути, четници, въстаници. Кремъчните пушки и пистолети са основното въоръжение през Априлското въстание от 1876 г. Тук е оръжието, с което нашите прадеди са извоювали свободата на България. Голяма част от експонатите са свързани с историята на Руско-турската освободителна война – това са основните оръжия, които са използвани от Българското опълчение и Руската армия – пушки и карабина „Крнка“ от 1869 г., артилерийска карабина „Шаспо от 1866 г., пушки „Бердана 1“  и „Бердана 2“. Поставени са и платна с информация за оръжията, войските и техните предводители.

Изложбата на оръжие „за освобождение и национално обединение“ е посветена на въоръжението на българския войн. От Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.), през защитата на Съединението във войната срещу Сърбия (1885 г.), войните за национално обединение – Балканските (1912-1913 г.) и Първата световна война (1915-1918 г.), оръжието служи на Българското опълчение и Българската войска. Различни видове системи и образци на хладно и огнестрелно оръжие са използвани във всички тези конфликти: ножове, ками, саби, ятагани с инкрустации по дръжките, шашки, тесаци; револвери и пистолети „Гасер”, модели 1873 и 1880 г., „Льофоше” от XIX в. с инкрустации на дръжките, „Смит и Уесън“, револвер „Мартин“, „Булдог“, “Барнан“, пушки и карабини „Бердана”, „Крнка”, „Пибоди-Мартини“, „Снайдер“, „Уинчестър”, „Ремингтон“, „Грасс“, „Манлихер“. Именно подобно снаряжение допринася за многобройните победи по бойните полета.        

„Побеждава не оръжието и даже не ръката, която го държи, а сърцето що тупа в юначни гърди”, казва бележитият български офицер полковник Борис Дрангов. Именно за мъжеството и храбростта на българския войник, стоящи зад най-паметните страници във военната ни история, цели да припомни изложбата „Оръжието на българите в борбите за освобождение и национално обединение”. Тя включва подбрани образци на оръжие, използвано от Българското опълчение, Българската войска, материално свидетелство за десетилетната борба на българския народ за свобода и обединение.

Експозицията е интересна не само за любителите на оръжията, но и за хората, които проявяват интерес към националната ни история. Представените експонати в изложбата са част от богатото културно-историческо наследство от периода на Българското възраждане и войните за национална независимост и обединение. Връщайки ни в епохата на бунтовните времена, те напомнят за желанието на българите с оръжие в ръка да отстояват правото си на свободен живот. 

Изложбата може да бъде  видяна в Исторически музей Правец от 18 април до 15 май 2023 г.