24.09.2023

Св. Илия, Арташа, Правец

ОБРОК СВ. ИЛИЯ, МЕСТНОСТТА АРТАША, ПРАВЕЦ

GPS координати:    N 42º54′29.9″, E 023º54′51.4″, mH 434

Оброкът се намира на 150 км северно от пътя София-Варна в местността Арташа, в подножието на южния склон на възвишението Бърдо върху надгробна могила.
Основан е в чест на Свети Илия и датира от първата половина на ХІХ в. Прави се против гръмотевици. В жертва е принасян селският бик. Свещеникът отслужва молебен. Всички сядат на обща трапеза около самата могила. Най-големият и почитан общоселски оброк в миналото.
Почитането на оброка има потенциал да продължи. През 2014 г. е отново възстановен.