27.05.2024

Св. Петър и Павел, Петруша, Видраре

ОБРОК СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ, МЕСТНОСТ ПЕТРУША, ВИДРАРЕ

GPS координати:    N 42º58′59.1″,  E 024º00′09.2″, mH 467

Оброкът се намира в местността Петруша, с. Видраре, върху могилоподобно възвишение, на югозапад от центъра на селото.
Основателите поставят оброчен каменен кръст с врязана пластична украса в чест на Св. Св. Петър и Павел през 1885 г.
По своя характер оброкът е семеен. Разчита се първото име на основателя на оброка Марин. Днес не се празнува.