16.07.2024

Св. Троица, Баба Братая, Видраре

ОБРОК СВЕТА ТРОИЦА, МЕСТНОСТ  БАБА БРАТАЯ, ВИДРАРЕ

GPS координати: N 42º58′43.4″,  E 024º00′52.2″, mH 380

Оброкът, посветен на Св. Троица се намира в местността Баба Братая, с. Видраре, върху голяма могила, на юг от центъра на селото, западно от река Малък Искър. В района има старо селище, вероятно от римската епоха. Основателите поставят оброчен каменен кръст с врязана украса в чест на Св. Троица.
Датира от 1911 г. Оброкът е бил общоселски. Днес не се празнува.