23.09.2023

Св.Св. Петър и Павел, Грозев дол, Равнище

ОБРОК СВ. СВ. ПЕТЪР И ПАВЕЛ, МАХАЛА ГРОЗЕВ ДОЛ, РАВНИЩЕ

GPS координати:  N 42°59′22.1″, E 024°03′28.5″, mH 422

Оброкът, посветен на Св.Св. Петър и Павел се намира в махала Грозьов дол, на около 1 км югоизточно от центъра на с. Равнище, върху могилоподобно възвишение.
Оброчното място е в обработваем блок.
В миналото на това място са били ливадите и земите на рода, основател на оброка.  
Оброчният знак – каменна стела е поставен под  орехово дърво. Учреден като родов, в днешно време прераства  в махленски. Празнува се на 29 юни – Петровден. Коли се животно за здраве и се готви курбан чорба.