16.07.2024

Св. Богородица, Палашка махала, Равнище

ОБРОК СВ. БОГОРОДИЦА, МАХАЛА ПАЛАШКА, РАВНИЩЕ

GPS координати:  N 42°59′31.5″, E 024°03′04.3″, mH 404

Оброчното място посветено на Света Богородица се намира върху земя-собственост на рода Грънчарите в махала Палашка на с Равнище.
Разположен е върху склон, който е с наклон на запад, на около 150 м от къщите на махалата на север от пътя.
Оброчният знак – стела, с врязан кръст, е поставен под вековно дърво. Не е прекъсван прави се на 28 август на Св. Богородица. Коли се жертвено животно, прави се китка с червено цвете и здравец, изпича се обреден хляб. В  бакърено котле се сипва вода, която свещеник освещава за здраве и плодородие и поръсва с нея присъстващите. След ритуала всички сядат на обща трапеза.