24.09.2023

ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ, КРАТЪК РАЗКАЗ ИЛИ СТИХОТВОРЕНИЕ „КАТО ТЕБ, АПОСТОЛЕ“

РЕГЛАМЕНТ ЗА ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ, КРАТЪК РАЗКАЗ ИЛИ СТИХОТВОРЕНИЕ „КАТО ТЕБ, АПОСТОЛЕ“, Правец 2023

Общински комитет „Васил Левски“ и Исторически музей-Правец обявяват общински ученически конкурс за млади творци за написването на есе, кратък разказ или стихотворение на тема: „Като теб, Апостоле“, Правец 2023 във връзка с отбелязването на 150 години от гибелта на Апостола на българската свобода Васил Левски и начало на пътя му към безсмъртието.

Конкурсът има състезателен характер и е с награден фонд.

Участие в конкурса може да вземат всички ученици от училищата на територията на община Правец. Категории в три възрастови групи:

  1. І-ІV клас
  2. V-VІІ клас
  3. VІІІ-ХІІ клас

Участниците трябва да представят свои виждания и разсъждения за Левски и неговата апостолска дейност, за това защо ни е нужен днес Апостола, има ли нужда от такива личности като него в нашето време, да си представят как ще постъпят, за да допринесат за това хората да живеят по-добре, да са спокойни за децата и за бъдещето си, държавата ни да е стабилна. Всеки участник представя само една творба, като есето/разказът не трябва да надхвърля 2 печатни страници по 1800 знака – формат: Word, шрифт: Times New Roman, размер на шрифта: 12 пункта; Всяка творба трябва да е авторска, да НЕ е участвала в друг конкурс и да НЕ е публикувана в интернет пространството.

Текстовете трябва да са придружени с данни за автора: три имена, клас, училище, населено място. Изпращат се на имейл: muzeum_pr@abv.bg до 10 февруари 2023 г., 17:00 часа (петък).

Резултатите от конкурса са обявени на 17 февруари 2023 г., като всички участници ще бъдат уведомени за тях и за награждаването на най-добрите произведения чрез фейсбук страницата на музея и на сайта на Исторически музей Правец.