03.12.2022

Музеен комплекс

Голяма част от представените предмети в колекцията притежават качества на произведения на изкуството и сами по себе си са уникати. Изящната изработка, изключителното ювелирно майсторство, прецизността при представянето на детайлите ги превръщат в такива. Те са не само художествени произведения, а и отражение на нравите на епохата на едно не толкова отминало настояще. 
Подаръците са свидетелство за широките дипломатически, икономически и културни взаимоотношения на България, като държава с останалия свят. Свидетелство за едно сътрудничество основано на взаимен интерес, приятелство и зачитане на националните и културни традиции. 
Експозицията представя подаръкът като акт на дипломация, свидетелство за добри междудържавни отношения – политически, икономически, културни.
Музейният комплекс представя и експозицията „Компютри марка Правец“. Музейният комплекс включва архитектурна и етнографска възстановка на късновъзрожденска балкански тип къща на два ката (етажа) от Х­ІХ в. (родната къща на Тодор Живков).
Музейният комплекс е филиал на Исторически музей-Правец и разполага с експозиционна зала за временни изложби, с различен характер-археологически, етнографски, исторически и художествени. 
В Експозиционната сграда и в паркова среда се организират множество гостуващи тематични и художествени изложби, чествания, срещи и арт събития, базари, пленери.