24.09.2023

Музеен комплекс

МУЗЕЕН КОМПЛЕКС

Правец 2161, ул. Васил Левски – 32

+359879 688 802;
+359879 688 803;
+359879 688 804

От Понеделник до Неделя
от 9:30 ч. до 17:30 ч.

За организирани групи – с препоръчителна заявка

От Понеделник до Петък
от 9:00 ч. до 17:00 ч.
Събота и Неделя
от 09:30 ч. до 17:00 ч.

За организирани групи – с препоръчителна заявка

 • Вход за посетители с аудиогид в един обект на Исторически музей-Правец – 7,00 лв. (с включен аудиогид)
 • Вход за посетители в два обекта на Исторически музей-Правец – 8,00 лв. (с включен аудиогид)
 • Вход за посетители в двата музейни обекта в с. Видраре – 3,00 лв.
 • Вход за посетители ученици и пенсионери в един обект на Исторически музей-Правец – 5,00 лв. (с включен аудиогид)
 • Вход за хора със специални потребности в един обект на Исторически музей-Правец – 4,00 лв. (с включен аудиогид)
 • Вход за посетители ученици и пенсионери в два обекта на Исторически музей-Правец – 6,00 лв. (с включен аудиогид)
 • Вход за хора със специални потребности в два обекта на Исторически музей-Правец – 5,00 лв. (с включен аудиогид)
 • Вход за посетители ученици, пенсионери и хора с увреждания в двата музейни обекта в с. Видраре – 1,00 лв.
 • Безплатен вход за деца до 6 години, ученици от училищата в община Правец, пенсионери и хора със специфични потребности от общината в обекти на Исторически музей-Правец
 • Беседа на български език – 10,00 лв.
 • Беседа на английски език – 20,00 лв.
 • Любителско фото и видео заснемане вътре в обектите – 10,00 лв.
 • За фото и видео заснемане с професионална апаратура: 60,00 за външни и 80,00 лв. вътрешни снимки
 • Наем на експозиционна зала – 25,00 лв. на час, но не повече от 125,00 лв. на ден

Таксите в Исторически музей-Правец са приети с Решение № 53/08.04.2022 г. на ОбС на община Правец.

Татяна Иванова БОРИСОВА-ДИНОВА, Директор Исторически музей-Правец

Галя Иванова ДИКОВА-ИВАНОВА, уредник, етнолог

Теодора Петрова ИВАНОВА, уредник, музеолог

Елена Христова СОТИРОВА, фондохранител

Зорица Траянова ТРАЙКОВА-ДИМИТРОВА, екскурзовод

Денис Петьов МАРИНОВ, експерт информационно обслужване