27.05.2024

18 май – Международен ден на музеите, Правец 2021

Българският национален комитет на Международния съвет на музеите (ICOM) всяка  година избира за Международния ден на музеите тема, която е в основата на проблемите на обществото. За 2021 година темата е „Бъдещето на музеите: да се възстановят и да се преоткрият“.

Чрез това мото в Международния ден на музеите през 2021 г. музеите, техните общности и работещите в тях са призовани да разработват, представят и споделят нови практики за (съвместно) създаване на нови дейности, бизнес модели за културни институции, да търсят иновативни решения за социалните, икономическите и екологичните предизвикателства в настоящето.

2020 г. беше като никоя друга. Кризата с COVID-19 обхвана внезапно целия свят, засягайки всеки аспект от живота ни. Някои вече належащи въпроси са изострени, поставяйки под въпрос самата структура на нашите общества: призивът за равенство е по-силен от всякога.

Музеите не правят изключение от тези промени, а културният сектор е сред най-засегнатите със сериозни икономически, социални и психологически последици в краткосрочен и дългосрочен план. Но тази криза послужи и като катализатор за ключови иновации, които вече са в ход, по-специално засилен фокус върху дигитализацията и създаването на нови форми на културен опит, разпространение и пространства.

Това е ключов момент за нашето общество. Всяка криза ни прави адаптивни и търсещи нови посоки, линии на развитие и изява. И ние припознаваме темата и я приемаме, и правим промяната. Сега е моментът, в които да преосмислим връзката си с общностите, на които служим, да експериментираме с нови и хибридни модели за представяне на  културно-историческото наследство и да потвърдим силно съществената стойност на музеите за изграждането на справедливо и устойчиво бъдеще.

Исторически музей-Правец представя на вниманието на широката публика нов и иновативен продукт „бранд“ на институцията – „Аудио гид Правец“. Атрактивна персонализирана карта с уникален код е „вратата“ за всеки посетител към множеството разкази за град Правец и общината, постоянната експозиция на музея, както и експозицията „България и Светът – колекция подаръци на Тодор Живков и държавата“. Посетителите слушат аудиозаписите, директно на своя смартфон. Нашите гости получават подробна информация поднесена интересно и ефектно, както и сувенир. А институцията получава обратна връзка за посетителите си и техните отзиви!