17.09.2021

Частен музей Арете с нова изложба в Правец

ЧАСТЕН МУЗЕЙ АРЕТЕ С НОВА ИЗЛОЖБА В ПРАВЕЦ

По традиция Исторически музей-Правец се включва с поредната изложба в празника на град Правец – 16 октомври по повод 38 годишнината от обявяването му за град.
На 16.10.2019 г. от 17.00 часа във фоайето на читалище „Заря 1895” ще бъде открита изложбата „Армията на бога” – една от колекциите на Частен музей Арете, София с Директор д-р Нина Дебрюне, създаден от проф. Димитър Иванов, историк, журналист, специалист по национална сигурност, директор на Института по теория и практика на лидерството „Стефан Стамболов”, автор на повече от 20 монографии по история, политика и културно наследство и на стотици статии и есета, бивш офицер от МВР. Нека припомним, че това не е първата изложба на Частен музей Арете, която гостува в Правец.
В Музейния комплекс с родна къща на Тодор Живков гражданите и гостите на Правец могат да посетят изложбата „Земя на труд и любов”, представяща колекция графика и малка пластика, всичките оригинали, реплики и уникати, за пръв път показвани пред публика. Представена е тракийската култура, чрез Панагюрското златно съкровище (копие на оригинала), ритоните от съкровището от с. Борово, Русенско, златната маска на Терес и главата на Севт ІІІ, комплект украса за конска амуниция от могилите Светицата и Голямата Косматка край гр. Шипка, Казанлъшко.
„Армията на Бога” е само една от първите частни колекции в България, регламентирани и социализирани в съответствие със Закона за културното наследство от 2009 г. Части от нея са показвани в Русия, експонирана е в Националния военноисторически музей, София и в Исторически музей-Ботевград. Съставена е от оригинали и копия на средновековни и възрожденски икони и стенописи на най-известните светци воини. Изображенията на светците Георги, Димитър, Мина, Тодор Стратилат и Тодор Тирон, рисунки на Свети цар Борис и цар Симеон, на ротондата „Свети Георги”, IV век в София, Златната църква във Велики Преслав, Х в., и църквата „Свети Димитър” във Велико Търново, ХIV в., както и предмети на религиозна утвар и елементи от литургични облекла, са събрани и социализирани с вярата, че изкуството е непреходно и трябва да бъде съхранявано и популяризирано. С почит и уважение към традицията, представена в иконите – оригинали, образите в копията и репликите деликатно подсказват авторския почерк и подсещат, че за да нарисуваш икона е призвание, дарба, мисия. За това са необходими морал и достойнство.
В българската обредност и вяра светците воини са приемници и носители на добродетелите „Аретè”. Те носят ценности и качества, присъщи на свободния гражданин, воин и баща в Антична Европа. Според основния труд за Арете, системата от добродетели се структурира в пет лъча-направления, събрани в звездата Арете. В експозиционното пространство са представени пет тематични кръга: Вяра – Власт – Бран – Труд – Любов с техните персонификации: Бог – Цар – Воин – Стопанин – Мъж. Те се разполагат приемствено в трите основни епохи на европейската история – езичеството на Древността, християнството на Средновековието и идеологиите/ политическите доктрини на Новото време. От гледна точка на непрекъснатата връзка между историческите епохи, Вярата в езическите богове преминава в упование и закрила на светците воини в християнската религия и се преобразува в съставна част на хуманизма при социалната държава.
Иконата в българската традиция не е просто образ на светец. Иконата е съществена част от нашата традиция, концентрация на култура, историческо наследство и изкуство. Иконата е съвършеният, най-непосредствен израз едновременно на религиозните и естетически чувства, присъщи на Източното Християнство. Исторически музей-Правец разполага с колекция икони принадлежали на някои от църквите в общината. Сбирката включва част от Апостолски фриз от ХVІ-ХVІІ в., дясна част от царски двери с позлата от ХVІІ в., няколко големи икони от 1834 г., Тревненнска иконописна школа, всичките с произход от с. Осиковица и множество по-малки икони от ХІХ в от с. Видраре. Това са произведения, притежаващи всички достойнства на възрожденската българска иконопис.
Изложбата „Армията на бога” ще гостува на Исторически музей Правец в следващите 6 месеца.