17.09.2021

АНТИЧНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ КРАЙ КРЕПОСТТА БОРОВЕЦ ПРИ с. РАЗЛИВ /празник на крепостта 2019/

АНТИЧНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ КРАЙ КРЕПОСТТА БОРОВЕЦ ПРИ с. РАЗЛИВ
/празник на крепостта 2019/

През тази година предстои празник на крепостта Боровец край с. Разлив за 12-ти път. Крепостта се почиства от плевели, храсти и треви. Укрепват се места в градежите на разкритите структури с камъни  – крепостна стена, сгради и съоръжения. 
Исторически музей Правец, спазвайки вече създадената стара традиция, отново организира празник на крепостта на 29.06.2019 г., Петровден /събота/ в подножието на крепостта, на поляната след заслона на ловците. До обяд посетителите ще могат да разгледат крепостта. 
И тази година ще има исторически реконструкции в подножието на крепостта – „Антични моменти край Боровец”. Участници са Сдружение за антични реконструкции „Мos Maiorum Ulpiae Serdicae”, София. Това е общност, която обединява усилията на хора с трайни интереси към античната история и осъществяването на исторически реконструкции по отношение на бит, облекло, традиции, занаяти, въоръжение и пр. Членовете на сдружението са оборудвани за исторически възстановки от периода на Античността. Те практикуват по-атрактивни реконструкции и в по-широк обхват представят елементи от бита, занаятите и военното дело по римско време и ранновизантийската епоха. Партнират си с подобни организации за сходни мероприятия у нас и в чужбина. Организират атракции като обучение и състезание за стрелба с лък с награди за участници, работилница по грънчарство, презентация на римската медицина и занаята на древните майстори на монетосеченето. По време на историческите възстановки се дава възможност на посетителите за снимки с облекло и снаряжение от периода. 
Очакваме гражданите и гостите на Правец и съседните общини Ботевград, Етрополе, Ябланица и др. да посетят  и разгледат крепостта.

На 29 юни 2019 г. в събота, празникът отново ще е в много атрактивен формат, включващ демонстрации на екипировка и въоръжение на късноримската армия, нейните военни стратегии и тактика на строй и начин на бой, навлизането на т. нар. „варвари” в римските легиони. Ще може да практикувате стрелба с лък и да се докоснете до реконструирано древно военно снаражение – облекло, доспехи, шлемове и оръжия като публика на събитието.