26.02.2021

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПРАВЕЦ ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПРАВЕЦ ОТВАРЯ ВРАТИ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Исторически музей Правец с постоянната музейна експозиция и гостуващи изложби, Музеен комплекс с Родна къща на Т. Живков отново отварят врати за посетители от 13 май.
Гостуващите изложби, които може да посетите са три: „Кога си на кон – хем седиш, хем ходиш” на РЕМО „Етъра”, Габрово, изложба иконопис и църковна утвар в колекция „Армията на бога” и  живопис и малка пластика на частен музей „Арете”, София

Работното време
на експозициите за посетители е
от 10:00 до 18:00 часа
в Музеен комплекс и
от 9:30 до 17:30 часа
в Исторически Музей Правец на центъра.

Посещенията са съобразно изискванията за социална дистанция и спазване на всички противоепидемични мерки. В експозициите задължително се влиза с предпазни маски, ползват се дезинфектанти, проветряват се помещенията, спазват се инструкциите за лична хигиена от служителите и посетителите. В експозициите не се допускат лица с видими прояви на заболявания.
Максималният брой посетители в зала е 5 – 6 души при спазване на социална дистанция от 1,5 м (един метър и половина).